Bài 2: Biến, hằng, toán tử trong C#

Biến là một vừng lưu trữ ứng với một kiểu dữ liệu, nó có thể được gán và cũng có thể được thay đổi giá trị trong khi thực hiện các lệnh của chương trình

-Cách khai báo biến: Kiểu_dữ_liệu<>Tên_biến=giá_trị;

ví dụ: int n=2;

Hằng là một biến nhưng giá trị của hằng không thay đổi trong khi thực hiện các lệnh của chương trình

-Hằng được phân làm 3 loại:

+giá trị hằng (VD: x=1;)

+biểu tượng hằng (VD: const double pi=3.14;)

+kiểu liệt kê

(VD:

enum nhietdo

{

nong=40, lanh=0, matme=26

};

)

Toán tử: bao gồm các toán tử dưới đây

+toán học: +,-,*,/,%

+tăng/giảm: +=,-=,*=,/=,%=

+tăng, giảm 1 đơn vị: ++,–

+gán: =

+quan hệ: ==,!=,>,>=,<,<=

+logic:  !,&&,||

+toán tử 3 ngôi: (Điều_kiện)?(Biểu thức 1):(Biểu thức 2);

* Các khái niệm khác:

Namespace: .Net cùng cấp một thư viện các class rất đồ sộ, trong đó Console là một class nhỏ trong thư viện này, mỗi class đều có một tên riêng, để giải quyết một số class bị trùng trên thì việc tạo ra một namspace sẽ giúp hạn chế phạm vi của một trên làm cho trên này chỉ có ý nghĩa trong một vùng định nghĩa nhất định

Using: để không phải viết namespace cho từng đối trượng thì ta dùng từ khóa using

ví dụ: using Sysem.Device;

Static: từ khóa này chỉ ra rằng hàm Main() có thể được gọi mà không cần phải tạo đối tượng

This: từ khóa này dùng để tham chiếu đến thể hiện hành động của đối tượng

Comment: có 2 loại chú thích:

+chú thích một dòng: //

+chú thích nhiều dòng: /* */

Ngôn ngữ C# phân biệt chữ thường và chữ hoa

Một số thao tác trên chuỗi:

+Length: chiều dài của chuỗi

+Substring(): lấy chuỗi con

+ToLower(): trả về bản sao của chuỗi ở kiểu chữ thường

+ToUpper(): trả về bản sao của chuỗi ở kiểu chữ in hoa

Done!

Bài tâp: 

1: Viết chương trình nhập vào 1 số nguyên cho biết

a/ số này là số chẵn hay lẻ

b/ số này là số âm hay không âm

2: Viết chương trình nhập vào 2 số thực dương chỉ chiều dài và chiều rộng của hình chữ nhật, in ra màn hình chu vi và diện tích của hình chữ nhật đó.(làm tương tự với hình vuông)

3: Viết chương trình nhập vào họ tên sinh viên, điểm các môn: toán , lý , hóa, sau đó in ra màn hình tên sinh viên và điểm trung bình vừa nhập.

2 thoughts on “Bài 2: Biến, hằng, toán tử trong C#

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s