Bài 4: Lập trình Windows form (tiếp)

Hôm nay mình tiếp tục giới thiệu tiếp đến một số control cơ bản trong lập trình windows form sử dụng C#

*Làm việc với Listbox

Bước 1: Design như hình dưới

Snap1

Mình sẽ add 2 listbox, 1 listbox đã add sẵn các item và 1 listbox rỗng(cái này mình sẽ add các item bằng mã khi loadform các bạn có thể xem code dưới)

Bước 2: Code xử lý sự kiện cho từng nút

Snap2

cuối cùng chạy thử xem

Snap3

*Làm việc với RadioButton

Bước 1: Design

Snap6

Khi mình nhập vào họ tên và chọn radion với mã là chữ thường hoặc chữ hoa sau đó nhấn vào kết quả thì sẽ hiển thị lên textbox, xóa thì sẽ xóa trắng hết các ô textbox

Bước 2: code

Snap7

hoàn thành chạy thôi

Snap12

*Làm việc với Timer

Bước 1: Design

Snap13

Ở đây mình add 2 buton và 1 label để hiển thị thời gian đếm ngược, ngoài ra mình kéo thêm 1 phần tử là timer, các bạn có thể tìm thấy trong phần toolbox

Bước 2: Code:

Snap14

Ở đây mình kích đúp vào timer để xử lý thời gian sau đó cho nó hiển thị thời gian đếm ngược lên form, các bạn có thể cho tăng thời gian hoặc giảm thời gian bằng cách tăng hoặc giảm i đi là được (i++) hoặc (i–)

dễ phải không nào, chạy thôi!

Snap24

Chúc các bạn vui vẻ ^^!

Bài tập:

Viết chương trình tạo dòng chữ xuất hiện lần lượt từng ký tự có nội dung: “Chúc mừng năm mới”

Snap1

 

Khi nhấn vào button chạy thì sẽ đổi thành button ngừng và ngược lại.

Advertisements

Bài 3: Lập trình Windows Form

Hôm này mình sẽ hướng dẫn sơ qua về lập trình windows form, mình sẽ không đi chi tiết như các bài trước, đòi hỏi trước khi đọc bài này thì bạn phải hiểu qua các control và các thuộc tính của nó trong lập trình windows form(Vd như: label, textbox…)

bài hôm nay mình sẽ ví dụ qua về một form đăng nhập và các truyền tham số giữa 2 form.

Bước 1: tạo project mới

Snap1Bước 2: các bạn design 2 form như dưới đây: form 1 là form login, form 2 là form hiển thị thông tin

Form 1:

Snap2Form 2:

Snap3

Bước 3: ta bắt đầu xử lý các sự kiện cho từng form

+Ở form 1:

các bạn code cho nút đăng nhập như dưới

Snap6

Tiếp theo là nút thoát

Snap7

-Để truyền 2 tham số là User và Pass qua form 2 thì các bạn cần tạo 1 lớp tôi gọi là Controller và tạo các thuộc tính như dưới

Snap12

-Ở phần đăng nhập khi người dùng đăng nhập đúng thì ta sẽ cho show ra form2 đồng thời gán các thuộc tính bằng với các đối tượng mà ta đã tạo, đơn giản thôi ta chỉ cần gọi nó ra từ lớp Controller.

Bước 4: Tại form 2 ta cũng làm tương tự, để nó có thể load dữ liệu ngay khi mở form thì các bạn có thể xử lý sự kiện load form hoặc gọi ngay tại phương thức khởi tạo các thuộc tính của form.

Snap13

Hoàn thành các bạn có thể thấy được kết quả như hình dưới.

Snap14

Mọi thắc mắc các bạn có thể gửi qua email cho mình hoặc comment dưới bài viết này.

Bài tập:

Wait…

Bài 3: Ôn lại một số vòng lặp trong lập trình

Nếu bạn nào đã từng học qua các môn như java hay c++ thì hoàn toàn thông thạo các vòng lặp cơ bản rồi, nhưng với những bạn chưa từng học qua một ngôn ngữ nào thì hoàn toàn khi đọc qua bài này sẽ có một chút thấm :D, đầu tiên mình sẽ giới thiệu về vòng lặp đầu tiên là vòng lặp While:

+While (Trong khi) thỏa mãn việc gì đó thì cứ cho nó làm

Ví dụ dưới đây rất đơn giản, các bạn có thể xem hình

Snap1

trong khi i nhỏ hơn hoặc bằng 10 thì ta cứ cho in ra biến i(tất nhiên là biến in đầu tiên là i sẽ bằng 1), mỗi lần in thì ta tăng biến i lên 1 và cứ lặp cho đến khi điều kiện sai thì dừng.(Bạn có thể thử với i=11 xem có hiện tượng gì nhe rồi đọc tiếp vòng lặp dưới)

+Do…While()(Làm một việc gì đó rồi mới xem điều kiện) về cơ bản thì nó cũng tương tự như while

Snap3

Đoạn code trên ta cứ hiểu nôm na như sau: máy sẽ thực hiện in ra i=1 và sau đó kiểm tra xem có nhỏ nhơ 10 hay không nếu đúng thì cho thực hiện tiếp với i=2, sai thì thoát khỏi vòng lặp.(Bạn có thể thử lại bằng cách cho i=9 hoặc i=11 :D)

+Vòng lặp For(…;…;…) đây là vòng lặp mà bạn sẽ phải hay dùng trong lập trình và hãy nhớ nó rất đơn giản thôi cấu trúc như sau:

for ( khởi tạo; điều kiện ; biểu thức)

{

việc_thực hiện;

}
Giải thích:
Khởi tạo: là toán tử gán để tạo giá trị ban đầu cho biến điều khiển.
Điều kiện: biểu thức điều kiện để thực hiện vòng lặp.
Biểu thức: biểu thức tăng giá trị của biến điều khiển của vòng lặp.

Ví dụ:

Snap6

+Vòng lặp Foreach() sử dụng để lặp trong một nhóm mỗi phần tử trong mảng hoặc một dãy các tập hợp các phần tử của mảng. Câu lệnh foreach được sử dụng để lặp qua các phần tử thuộc mảng để lấy ra các thông tin mong muốn, nhưng ta cũng không nên lạm dụng để thay thế nội dung của mảng để tránh các trường hợp ta không kiểm soát được những thông tin mong muốn trong mảng.

Ví dụ:

Snap7

Chúc các bạn một buổi chiều vui vẻ!

Bài tâp:

1: Tính biểu thức sau bằng mã C#

S1=1+2+3+4+…+n;

S2=1+1/2+1/3+1/4+…+1/n

2: Nhập vào số nguyên dương n và in ra màn hình

a/ các số nguyên dương từ 1 đến n

b/ tổng và trung bình cộng của n số nguyên dương này

Bài 2: Biến, hằng, toán tử trong C#

Biến là một vừng lưu trữ ứng với một kiểu dữ liệu, nó có thể được gán và cũng có thể được thay đổi giá trị trong khi thực hiện các lệnh của chương trình

-Cách khai báo biến: Kiểu_dữ_liệu<>Tên_biến=giá_trị;

ví dụ: int n=2;

Hằng là một biến nhưng giá trị của hằng không thay đổi trong khi thực hiện các lệnh của chương trình

-Hằng được phân làm 3 loại:

+giá trị hằng (VD: x=1;)

+biểu tượng hằng (VD: const double pi=3.14;)

+kiểu liệt kê

(VD:

enum nhietdo

{

nong=40, lanh=0, matme=26

};

)

Toán tử: bao gồm các toán tử dưới đây

+toán học: +,-,*,/,%

+tăng/giảm: +=,-=,*=,/=,%=

+tăng, giảm 1 đơn vị: ++,–

+gán: =

+quan hệ: ==,!=,>,>=,<,<=

+logic:  !,&&,||

+toán tử 3 ngôi: (Điều_kiện)?(Biểu thức 1):(Biểu thức 2);

* Các khái niệm khác:

Namespace: .Net cùng cấp một thư viện các class rất đồ sộ, trong đó Console là một class nhỏ trong thư viện này, mỗi class đều có một tên riêng, để giải quyết một số class bị trùng trên thì việc tạo ra một namspace sẽ giúp hạn chế phạm vi của một trên làm cho trên này chỉ có ý nghĩa trong một vùng định nghĩa nhất định

Using: để không phải viết namespace cho từng đối trượng thì ta dùng từ khóa using

ví dụ: using Sysem.Device;

Static: từ khóa này chỉ ra rằng hàm Main() có thể được gọi mà không cần phải tạo đối tượng

This: từ khóa này dùng để tham chiếu đến thể hiện hành động của đối tượng

Comment: có 2 loại chú thích:

+chú thích một dòng: //

+chú thích nhiều dòng: /* */

Ngôn ngữ C# phân biệt chữ thường và chữ hoa

Một số thao tác trên chuỗi:

+Length: chiều dài của chuỗi

+Substring(): lấy chuỗi con

+ToLower(): trả về bản sao của chuỗi ở kiểu chữ thường

+ToUpper(): trả về bản sao của chuỗi ở kiểu chữ in hoa

Done!

Bài tâp: 

1: Viết chương trình nhập vào 1 số nguyên cho biết

a/ số này là số chẵn hay lẻ

b/ số này là số âm hay không âm

2: Viết chương trình nhập vào 2 số thực dương chỉ chiều dài và chiều rộng của hình chữ nhật, in ra màn hình chu vi và diện tích của hình chữ nhật đó.(làm tương tự với hình vuông)

3: Viết chương trình nhập vào họ tên sinh viên, điểm các môn: toán , lý , hóa, sau đó in ra màn hình tên sinh viên và điểm trung bình vừa nhập.

Lập trình C# cơ bản

Đã lâu rồi mình không viết tutorial nhỉ 😀 dạo này toàn tập chung cho mấy ứng dụng trên windows phone nên quên đi viết blog để chia sẻ kinh nghiệm 🙂 xin lỗi những bạn nào đang theo dõi blog của mình nhe, đã làm các bạn phải chờ lâu, về mảng windows phone thì mình sẽ cố gắng hoàn thiện các bài còn lại và sẽ đóng thành một quyển sách hợp nhất có lẽ là trong hè này khoảng giữa tháng 8 mình sẽ hoàn thành  :), thôi nói trước bước không qua 😀 khi nào xong mình sẽ thông báo trên blog sau ha.

Hôm nay mình mở trên mình C# cơ bản này nhằm mục đích giúp những bạn nào đang có ý định theo đuổi công nghệ .Net thì có thể theo và lấy nó là một đòn bẩy cho tương lai sau này 😀 nói hơi quá, không hiểu sao dạo này làm app nhiều hay sao bị cứng họng không muốn nói nhiều, đi thẳng chủ đề chính của chúng ta.

Ngôn ngữ C# khá đơn giản chỉ khoảng hơn 80 từ khóa và hơn mười mấy kiểu dữ liệu được dựng sẵn, tuy nhiên ngôn ngữ C# lại có ý nghĩa to lớn khu thực thi những khái niệm lập trình hiện đại, nó hỗ trợ cho câu trúc, thành phần component, OPP, hơn nữa nó còn được xây dựng trên 2 ngôn ngữ mạnh nhất là C++ và Java, tòm lại C# có các đặc trưng sau:

-Đơn giản

-Hiện đại

-OPP

-Mạnh mẽ và mềm dẻo

-Hướng module

-Rất phổ biến

Giới thiệu qua thế thôi bây giờ ta sẽ làm bài Hello World!

Bước 1: Tạo project mới
Snap1

Bước 2: Code, nếu bạn đã từng học qua môn Pascal thì có thể hiểu WriteLine và ReadLine để làm gì 🙂Snap2 Bước 3: Nhấn F5 để chạy!Snap3Hẹn gặp lại các bạn trong bài sau!

 

Fogram Update V1.5 Integrate share to Instagram

1 of 8

Fogram is application add beautiful text to your photos and share them on facebook.

Create inspirational, informational or even funny images to share quickly and easily. In only a few seconds you can add captions, quotes, jokes, memes, poems or anything else you can think of to a photo.

Update v1.5:

+ Integrate with Instagraph to share Instagram

+ more 100 sticker

+ more 50 fonts

+ Add opacity functions for text

+ added function to rotate the picture and rotate text

+Support WP7/7.8/8.0

The app is $0.99 and can be downloaded here from Windows Phone Store.

#2InstaWeather share weather on your photo

1 of 8

#2InstaWeather is inspired heavily from iOS’s very popular title “InstaWeather”. The process is simple, the app let you choose place template and Weather template , then the app will locate you – then you’ll have your scenery overlaid with the place name and info weather.

Function:

+Upload to facebook

+Save to Camera Roll

+Edit location

+Add effect

+Support Windows phone 7/1.8/8.0

Download it here from Windows Phone Store.