-Tutorial 4:Sử dụng Date Picker trong Android C#

Bước 1: Tạo project mới

Snap10

 

Bước 2: Design, không có gì nhiều chỉ 1 Button và 1 TextView, khi click vào button sẽ show ra 1 hộp thoại cho ta đổi thời gian, và thời gian thì sẽ hiển thị trên TextView.

Snap12

 

Bước 3: Khởi tạo 4 thuộc tính

Snap13

 

biến DATE_DIALOG_ID để xác định 1 giá trị duy nhất được hiển thị, nếu bạn muốn hiển thị 2 hộp thoai thì khởi tạo thêm 1 biến nữa và id phải khác nhau (VD: DATE_DIALOG_ID=2;)

Bước 4: tại phương thức khởi tạo ta sẽ gán biến date bằng thời gian hiện tại và cho hiển thị ra TextView bằng cách khởi tạo phương thức UpdateDisplay(), ngoài ra khi người dùng click vào 1 button sẽ thực hiện sự kiện Showdialog với id truyền vào là DATE_DIALOG_ID.

Snap14

 

Bước 5:

Snap15

 

Phương thức OnCreateDialog sẽ chỉ thực hiện khi giá trị DATE_DIALOG_ID truyền vào có giá trị truyển đổi phù hợp, và ở đây sau khi có được các giá trị rồi cần tạo 1 phương thức để update giá trị vào Textview, cụ thể là phương thức OnDateSet().

Bước 6: Chạy

Snap17

Advertisements

-Tutotial 3: Sử dụng AutoCompleteTextView trong Android C#

Bước 1: Tạo project mới

Snap1

 

Bước 2: Design như hình dưới, ta sẽ thêm 1 TextView và 1 AutoCompleteTextView

Snap2

 

Code axml:

Snap3

 

Bước 3: Ta tạo thêm 1 Layout mới đặt tên là list_item, layout này sẽ được sử dụng cho mỗi mục xuất hiện trong danh sách gợi ý.

Snap4

 

Bước 4: Mở file Activite1.cs và Khởi tạo mảng COUNTRIES như sau:

Snap5

 

Bước 5: code như hình dưới.

Một ArrayAdapter đóng vai trò khởi tạo liên kết với list_item.axml với mỗi danh mục trong mảng chuỗi COUNTRIES.

Snap6

 

hoàn thành bạn F5 để chạy

Snap7

 

-Ngoài cách khởi tạo mảng như trên ta còn có cách khác, các bạn có thể tham khảo dưới đây.

mở file : res/values/strings.xml, thêm một string-array với name là : countries_array

Snap9

 

đơn giản vậy thôi, code cũng tương tự

Snap10

 

thay vì khởi tạo mảng ban đầu ta sẽ khởi tạo mảng mới và dùng GetStringArray để gọi mảng coutries_array mà ta đã tạo tại file strings.xml.

=> Hoàn thành vẫn cho ta cùng một kết quả

-Tutotial 2: Hello World Android C#

Bước 1: Tạo Project mới

Snap2

Bước 2:

Snap3

Lưu ý rằng: nếu bạn đã từng làm quen với android bằng eclip thì bạn cũng dễ dàng biết được rằng file main design nó lằm ở đâu, cụ thể là các layout và ở VS cũng vậy tất cả các file layout sẽ lằm ở layout, rất hay một điểm là bên lập trình Android Cream thì tất cả các file sẽ có đuôi là .xml, nhưng lập trình với C# thì nó sẽ có đuôi là .axml gần giống với .xaml phải không nhỉ :D, bạn click vào file Main.axml trong layout để tiền hành design.

Snap4

Ban đầu màn hình chính sẽ có 1 button như hình trên, để sát với bài này hơn mình sẽ xóa button này đi và thêm 1 button và 1 TextView

Snap9

Code axml:

-ở bên lập trình WP thì các đối tượng được đính bằng Name, còn ở đây nó là các id, có thể thấy rõ nhất ở câu lệnh dưới đây.

Snap13

Bước 3: Sau khi hoàn thành Design bạn muốn code để show câu hiển thị ra thì làm sao và code nó ở đâu, trong lập trình Windows phone thì khi click vào các đối tượng sẽ show luôn ra phần viết code cho ta nhưng android lại khác, muốn vậy phải làm qua một bước khác và tốn thời gian hơn một chút chút :D.

Bạn mở file Activity.cs như hình dưới

Snap10

-nơi đây sẽ là nơi cho bạn tung hoành sáng tạo :D, bạn có thể thấy được rằng nó tựa tựa giống khai báo bên Android Cream, nhưng lại viết tựa tựa giống C#, nhưng không sao hãy dần dần thưởng thức nó.

-Việc đầu tiên là bạn phải khai báo các thuộc tính mà bạn đã thêm bên Design

-Sau đó cần nối các thuộc tính vừa khai báo với phần design bằng câu lệnh FindViewById(Resource.Id.XXX)

-bây giờ ta nhần vào nút button thì sẽ làm 1 việc gì đó, do đó sự kiện của nó ta chỉ cần xử lý như trên thôi.

Snap11

-Nếu bạn có gặp bất kỳ điều gì ví dụ như không show tự động các thuộc tính bên Design thì bạn không phải no, sau khi debug thì nó sẽ hiển thị trong file Resource.cs cho chúng ta.

 

Bước 4: Nhấn Ctrl+F5 để Debug

-không có lỗi nào thì nhấn F5 và chạy thôi

Snap12

-Tutotial 1: LẬP TRÌNH IOS, ANDROID BẰNG NGÔN NGỮ C#

Xin chào các bạn hôm nay mình xin giới thiệu tới các bạn một công cụ mới để phát triển Android và IOS dựa trên công cụ quen thuộc của Microsoft đó là Visual Studio, chắc hẳn nếu bạn là một Developer chung thành của Microsoft đang sử dụng thành thạo các công cụ của MS, nhưng đến một ngày nào đó công ty bạn đổi dự án sang android hoặc ios thì việc bắt tay vào tìm hiểu công cụ phát triển của 2 nền tảng mới là rất lâu, và thực sự mình cũng đã như vậy, khi đang dùng Visual Studio quen thuộc thì khi chuyển sang dùng Eclip thì mình thực sự khó chịu và rất chi là nhức mắt, hiệu quả công việc không cao, trong khi đó mình lại mới phát triển android nên việc làm quen với nền tảng lại khó khăn hơn rất nhiều, nếu bạn đã làm quá quen với ngôn ngữ C# mà không muốn làm với thư viện java android thì đây là sự lựa chọn cho bạn, nào ta cùng bắt đầu:

Môi trường:

Yêu cầu: Visual Studio 2010 hoặc 2012

Bước 1: + Cài đặt: Android SDK

Tải về tại địa chỉ:
http://developer.android.com/sdk/index.html
++ Giải nén thư mục đã tải về
++ Chạy file SDK Manager.exe và tick vào các mục:
-Tool
-Android 4.2.2
-Android 2.2
-USB Driver
Chọn Update All và đợi chương trình cài đặt hoàn thành thì chọn Install package

sdk[1]

Bước 2:

+ Cài đặt: Xamarin for Android

-Sau khi tải về cài đặt ngày “mono-android-4.6.00049”, nếu bạn phát triển cả IOS thì có thể cài thêm “mtvs-1.0.897.0”
-Trước khi chạy patch cần tắt SmartScreen (win 8) chạy xong có thể mở lại-Tắt SmartScreen:
smar[1]
-Chạy MFxPatcher dưới quyền Admin và tùy chọn VS 2010 hoặc 2012
patch[1]

Bước 3: + Cấu hình: Android SDK

-Cài đặt máy ảo Android (Virtual Devices)
-Chạy file AVD Manager.exe
Snap5
Snap6
Chạy máy ảo:
Snap8
-load xong, lưu ý rằng:( mỗi khi chạy chương trình bắt buộc bạn phải chạy máy ảo đầu tiên rồi sau đó mới khởi tạo Project)
Snap7
Bước 4: + Cấu hình: Visual Studio
Vào Tools->Options kéo xuống dưới cùng Xamarin->Andriod setting chọn đường dẫn Andriod SDK Location đến thư mục giải nén Andriod SDK bạn cài ở trên.
thietlap[1]
Done!