7 bước để mở port 1433 cho MS SQL Server

Chắc bạn đã không ít lần gặp phải trường hợp viết ứng dụng kết nối với cơ sở dữ liệu MS SQL Server những thất bại, mặc dù code của bạn chính xác tới “từng xen-ti-mét”: Tên server chính xác, tên CSDL chính xác, tài khoản kết nối chính xác, v.v.. Nguyên nhân có thể đơn giản nằm ở chỗ, MS SQL Server chưa mở cổng (port) để ứng dụng của bạn kết nối vào. Sau đây là các bước đơn giản để kiểm tra việc này và cấu hình để mở cổng.

1. Khởi động dịch vụ MS SQL Server nếu bạn đang để ở chế độ “manual” thay vì “automatic”

2. Chạy chương trình CMD.exe

3. Thực hiện lệnh: netstat -an -P TCP

3. Quan sát trong các thông tin nhận được sau khi thực hiện lệnh trên, nếu không thấy xuất hiện cổng 1433 (cổng mặc định của MS SQL Server) thì nguyên nhân là đây rồi. Còn ngược lại, bạn có thể bỏ qua bài viết này được rồi.

Nào, giờ chúng ta bắt đầu tiến hành các bước cấu hình cần thiết để mở cổng 1433.

4. Chạy chương trình quản lý cấu hình của MS SQL Server (bản tôi đang hướng dẫn ở đây là 2008, các bản khác cũng tương tự như vậy)

5. Kiểm tra thông tin trong phần “SQL Server Network Configuration”

6. Chọn giao thức TCP/IP như đã thấy ở trên để thay đổi cấu hình

và thêm thông tin về cổng trong tab “IP Address” (bạn có thể đổi sang cổng khác 1433 nếu thích)

7. Tiếp theo là khởi động lại dịch vụ MS SQL Server và quay lại các bước 1, 2, 3 ở trên. Nếu vẫn không thấy cổng 1433, chắc bài này của tôi không giúp được gì cho bạn rồi! :o)

Hy vọng bạn sẽ không phải đọc lại bài viết này lần thứ 2.

Chúc bạn thành công!

Advertisements

Tut Java-Tạo bảng chứa mảng

Bài trước chúng ta đã hiểu như thế nào là mảng và cách tạo một mảng, để tiếp tục mình xin hướng dẫn các bạn tiếp phần tạo bảng cho mảng

-như hình trên việc tạo một mảng như bình thường

-câu lệnh System.out.println(“ID \t giá trị“); có nghĩa là in ra màn hình IDgiá trị, \t tương ứng vơi phím Tab

-với vòng lặp for điều bạn cần nhớ ở đây là hàm length, length cứ hiểu nôm na là độ dài, cái này để cho biết sâu này dài bao nhiêu để nó gán cho mảng ở vị trí bấy nhiêu

Tut Java-Giới thiệu về mảng

 

với bài trên ta có 2 cách khai báo mảng, cách thứ nhất là khai báo tường minh(giới hạn đến số thứ tự bao nhiêu đó), còn cách hai ta sẽ khai báo toàn bộ các giá trị tương ứng trong {} (ở đây sẽ không giới hạn ký tự mà nó sẽ chạy tự giá trị đầu đến giá trị cuối của một mảng) thứ tự của các số sẽ bị ẩn và ta nên nhớ rằng số đầu tiên luôn gắn liền với thứ tự =0.

-Ở ví dụ trên ta thấy cách 1 khai báo rất tường minh, khai báo mảng ở vị trí 3 bằng 2 và khi in mảng[3] thì được kết quả bằng 2

-còn khai báo thứ 2 thì ta thấy rõ là tất cả các giá trị cùng nằm trong dấu {} cách nhau bằng dấu “,” giá trị 1 tương ứng thứ tự =0, với thứ tự =4 thì sẽ được kết quả là giá trị bằng 5

Tut Java-Tính tổng trung bình cộng

 

-với bài trên ta cần khai báo biến tổng =0 để thực hiện tính tổng sau này trong vòng lặp

biến j=0 để giới hạn vòng lặp

biến x là từng giá trị nhận được khi nhập trên bàn phím, ở đây biến x được gán sang kiểu nextInt() tức là chỉ nhận những giá trị nguyên

sau khi nhận được từng giá trị x một thì biến tổng sẽ được thực hiện cho đến bao giờ j thỏa mãn điều kiện

cuối cùng biến avg sẽ tính trung bình cộng và in ra màn hình kết quả.

Tut Java-Conditional Operators

Hôm nay mình xin giới thiệu với các bạn biết thêm về việc sử dụng câu lệnh điều kiện, với bài Hàm if() ta cần sử dụng if() để đặt điều kiện, nhưng đối với bài này để rút ngắn thời gian viết code chúng ta có thể tùy biến nó bằng cách sử dụng cấu trúc so sánh ngay trong câu lệnh in ra màn hình, cấu trúc như sau:

System.out.println(điều kiện ? “Chuỗi đưa ra kq đúng” : “Chuỗi đưa ra kết quả ngược lại”);

các bạn có thể tham khảo bài hình dưới

 

vậy khi nào nên dùng hàm if() và khi nào nên dùng Conditional Operators, theo như kinh nghiệm của mình thì nếu có nhiều trường hợp, nhiều điều kiện khác nhau thì nên dùng if(), còn nếu có 1 trường hợp duy nhất và đưa ra tối đa 2 kết quả thì nên dùng Conditional Operators để rút ngắn thời gian, chúc các bạn vui vẻ!

Tut Java-Constructors

Với bài trước ta đã biết sử dụng nhiều phương thức để chuyền tham số cho đối tượng hôm nay chúng ta lại tiếp tục cách tạo tham số cho đối tượng theo Constructors, việc làm cũng giống như bài trước chỉ có khác là ta sẽ không sử dụng phương thức setName(String name) nữa, thay vào đó ta sẽ dùng gọi phương thức chính của lớp con cấu trúc như sau:

public tên_lớp_con(String name)

ví dụ với lớp Chó thì ta sẽ được phương thức như sau:

public Cho(String name)

sau đó ta sẽ gán tên biến bằng với giá trị name tương tụ bài trước.

Tencho = name;

 

các phương thức còn lại vẫn dữ nguyên như bài trước, tương tự đối với lớp Mèo

 

Tiếp tục chuyển sang lớp Dongvat, ta khởi tạo 2 đối tượng mới đó là a và b tương ứng với 2 lớp Cho và Meo

lưu ý rằng ở bài trước tham số sẽ được chuyền sau khi chúng ta nhập dữ liệu từ bàn phím, nhưng ở đây ta sẽ chuyền thẳng tham số vào đối tượng, cấu trúc như sau:

Tên lớp tên_đối_tượng = new Tên lớp(“Giá trị tham số”);

việc phải làm cuối cùng là ta gọi 2 phương thức hiển thị của 2 lớp.

 

Nhấn F6 để chạy thử!

 

 

Tut Java-Sử dụng nhiều phương thức để truyền tham số

Tương tự như bài trước ta vẫn sử dụng 2 lớp chó và mèo và lớp chính là lớp động vật, hôm nay chúng ta sẽ thực hành cách kết hợp nhiều phương thức với nhau để chạy lệnh in ra kết quả tên của cho và mèo

Giống bài trước ta làm bên lớp chó đầu tiên

-Ta khởi tạo một biến tên là Tencho định dạng kiểu String

-tiếp theo ta tạo một phương thức setName(String name), để rễ hiển hơn tức là phưng thức này cho nhiệm vụ lấy giá trị nhập vào rồi gán cho nó bằng với giá trị biến, ở đây sau khi nhập tên chó xong thì giá trị vừa nhập sẽ được gán bằng với biến Tencho

-phương thức getName() để trả về giá trị biến Tencho vừa lấy được

-còn đối với phương thức ShowCho() là phương thức để hiển thị kết quả tên con chó là gì

quá trình lấy và trả về dữ liệu sẽ được hình thành giống như hình dưới

-đối với lớp mèo cũng tương tự như vậy

-Quay trở lại lớp chính là lớp Dongvat ở đây lớp động vật vẫn giống như bài trước chỉ có khác là chúng ta phải gọi 2 phương thức ở bên lớp chó và mèo, ta sử dụng 2 phương thức đó là setName() và Show(), 2 phương thức này có nhiệm vụ gì thì ta đã nói ở trên

Nhấn F6 để xem kết quả

Tut Java-Sử dụng phương thức truyền tham số

Tương từ như bài sử dụng nhiều Class thì chúng ta tiếp tục làm tiếp với cấu trúc của phương thức truyền tham số

ta vẫn sử dụng dữ liệu bài trước

Khác với bài trước trong 2 lớp Chó và Mèo là ta sẽ thêm 1 giá trị tham số vào 2 phương thức này, xem như hình dưới

Ta thêm tham số là String name vào trong phương thức và cho in ra tham số name

tương tự như lớp Cho

Trong bài này chúng ta lại cần đến việc nhập dữ liệu từ bàn phím nếu bạn vẫn chưa nhớ lắm về việc nhập dữ liệu từ bàn phím thì xem tại đây , trong bài này chúng ta có 2 đối tượng là chó và mèo nên cần có 2 đối tượng để nhập ta đặt là nhập x và nhập y

-Sau khi khởi tại nhập xong ta tạo 2 đối tượng a,b từ 2 lớp chó và mèo

-để quy định kiểu nhập dữ liệu vào thì ta sử dụng hàm nextLine(), và sau đó gán nó bằng một biến, đồng thời in ra câu lệnh nhập tên của cho và mèo

-Để hiển thị kết quả tên cho và mèo thì ra gọi 2 phương thức ShowCho()ShowMeo() ra.

 

Chú ý: ShowCho(tencho); có nghĩa là ta gọi phương thức Showcho() ra, còn tencho là cái biến mà ta đã gán cho nó bằng với giá trị nhập vào, sau khi nhập vào thì tencho sẽ được chuyền tới phương thức ShowCho(String name) của lớp Cho, nói dễ hiểu hơn tức là tencho lúc này nó bằng với String name.

Hoàn thành ta nhấn F6 để chạy!

Tut Java-Sử dụng nhiều Class

Trong java và các ngôn ngữ hướng đối tượng khác khi viết một chương trình mà quá nhiều bước khiến cho đoạn code có thể mất đến hàng trăm hàng, đến khi tìm và soát lỗi thì chúng ta khó có thể tìm nhanh ra đoạn mã cần sửa, để giải quyết điều đó ngôn ngữ hướng đối tượng đưa sẽ chia nhỏ bài toán của chúng ta ra thành những phần nhỏ để giải quyết, không những giúp cho quá trình chạy nhanh chóng mà còn giải quyết được nhiều vấn đề về sau này. Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về cách thức sử dụng nhiều lớp trong java để thực hiện một lệnh in ra màn hình đơn giản. Việc đầu tiên bạn phải làm là tạo một project mới đặt tên là Động vật, trong này chúng ta cũng sẽ tạo thêm 2 lớp con đó là lớp Chó và Mèo

Sau đó chúng ta tới lớp con chó và tạo một phương thức đó mang tên là Showcho() phương thức này nhằm để in ra chuỗi “Con chó sủa go go!”

Tương tự với lớp Mèo ta tạo phương thức là ShowMeo()

Sau khi hoàn thành song 2 lớp Cho và Meo thì ta quay lại lớp chính là lớp Dongvat, nơi này cho sẽ sử dụng phương thức main để thực thi chương trình của chúng ta. Việc đầu tiên chúng ta phải làm đó là tạo 2 đối tượng mới a và b, cấu trúc tạo 2 đối tượng mới như sau:

Tên Lớp Tên đối tượng = new Tên lớp ();

Sau khi tạo xong 2 đối tượng là a và b thì chúng ta gọi 2 phương thức là ShowCho()ShowMeo() để hiển thị chuỗi mà nãy ta vừa viết, cấu trúc như sau:

Tên đối tượng.Phương thức();

Hoàn thành ta nhấn F6 để chạy!

Chú ý: khi ta tạo một project mới thì chúng ta nên tạo luôn một gói để chứa các class của chúng ta, để tìm hiểu xem gói là gì thì bạn hãy click vào đây trong mỗi chương trình thì từ khóa Package Tên gói; luôn nằm ở đầu trương trình.